Menü
Werbung deaktivieren
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.
Warum soll ich sharewise nutzen?

Tops & Flops

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD ▼ 3J 5J
Alibaba Health Information Technology Ltd 3,32 % 1,65 % 18,14 % 223,29 % 160,03 % 562,75 % -
Mobile Streams -33,33 % 0,00 % -33,33 % 20,00 % 100,00 % -97,60 % -98,59 %
Consolidated Communications Holdings Inc. 0,00 % 0,88 % -5,74 % - 66,18 % - -
Connected IO Ltd -27,27 % 135,71 % 230,00 % -28,26 % 65,00 % -89,00 % -97,25 %
Iliad S.A. -1,43 % 2,14 % 11,72 % 72,37 % 54,03 % -15,65 % -9,90 %
Alaska Comm Sys H. -0,85 % 2,61 % 2,61 % 61,51 % 51,28 % 27,36 % 18,06 %
Budget Telecom -2,50 % 11,86 % 33,66 % 96,53 % 44,93 % 51,46 % -
Cellnex Telecom S.A. 3,22 % 2,53 % 14,91 % - 44,30 % - -
Cincinnati Bell Inc. -0,76 % 0,00 % 1,54 % 215,41 % 42,70 % -18,56 % -21,15 %
Vonage Holdings Corp. -0,54 % 2,78 % 6,32 % - 38,06 % - -
SoftBank Group -0,47 % 12,48 % 20,02 % 15,90 % 31,82 % 46,62 % 93,72 %
Philippine Long Distance Telephone Company ADR 5,17 % 0,87 % 4,50 % 5,45 % 31,07 % -31,74 % -58,27 %
Softbank Corp ADR -3,20 % 13,64 % 19,05 % 129,36 % 30,21 % 194,88 % 283,32 %
QSC AG 1,00 % 1,60 % 6,73 % 1,01 % 29,98 % -17,00 % -20,23 %
Cellcom Israel Ltd -2,37 % -1,74 % 19,86 % 41,75 % 29,01 % -57,34 % 3,11 %
Allot Communicat. -1,61 % 2,76 % -4,62 % 38,48 % 25,68 % 113,35 % 77,45 %
SBA Communications Corp. 0,56 % 5,14 % 3,08 % 34,33 % 25,53 % 131,21 % 155,18 %
Internet Initiative Japan 0,67 % -1,32 % -6,29 % 74,76 % 25,21 % 92,86 % 89,87 %
Cogent Communications Hldg. Inc. -0,70 % 3,65 % 5,97 % 33,11 % 23,48 % 106,97 % 139,70 %
Thaicom Pcl-foreign-Ba 5 -2,89 % -7,49 % 53,10 % -30,52 % 21,83 % -75,36 % -90,48 %
Thaicom Pcl -nvdr-Ba 10 -2,89 % -7,49 % 53,10 % -30,52 % 21,83 % -75,36 % -90,48 %
Boingo Wireless -0,83 % 5,36 % -7,09 % -26,91 % 21,65 % -11,40 % -
Shenandoah Telecom.co. 0,00 % -2,67 % -9,88 % 19,95 % 19,67 % 53,68 % -
Chorus Ltd. -0,45 % 5,74 % -0,45 % 31,65 % 19,46 % 53,90 % 147,34 %
Fintech Select Ltd. -20,93 % -24,49 % -7,50 % - 15,63 % - -