Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J ▲
Solocal Group SA - 7,89 % -6,29 % -92,16 % -50,75 % -98,88 % -99,95 %
Fandifi Technology Corp. - 0,00 % 0,00 % -94,64 % 0,00 % -99,16 % -99,77 %
2U Inc. -3,06 % -0,06 % 0,31 % -92,99 % -73,11 % -98,99 % -99,45 %
Identillect Technologies Corp - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -97,56 % -98,57 %
Ebix Inc. - -0,68 % -4,95 % -95,45 % 12,31 % -97,17 % -98,37 %
Atos SE 4,01 % -8,28 % -26,34 % -84,32 % -75,15 % -97,02 % -98,02 %
LivePerson Inc. 3,87 % -21,52 % -38,18 % -88,25 % -83,13 % -98,82 % -97,83 %
Jackpot Digital Inc. - 0,00 % -18,67 % -35,79 % -25,61 % -82,47 % -97,04 %
AwoX S.A. 2,42 % -18,46 % -4,07 % -92,06 % -28,38 % -95,79 % -96,77 %
Austria Microsystems AG -2,70 % -0,91 % -9,31 % -83,42 % -55,55 % -94,02 % -96,41 %
Marin Software -18,29 % 68,31 % 72,44 % -38,72 % 33,30 % -65,61 % -95,82 %
Vivanco Gruppe AG 19,35 % 19,35 % 51,64 % -69,17 % -29,39 % -90,31 % -95,49 %
HC Group Inc. -13,46 % -6,25 % -19,64 % -43,75 % 2,27 % -78,77 % -95,24 %
Tongda Group Holdings Ltd -16,67 % 0,00 % 0,00 % -50,00 % -37,50 % -90,57 % -94,89 %
Perk Labs Inc. - 0,00 % 350,00 % -52,63 % 80,00 % -92,32 % -94,77 %
Aurora Labs Ltd - -12,50 % 0,00 % 3,70 % -6,67 % -80,28 % -94,40 %
Umt United Mobility Tech. AG 4,79 % -15,01 % -24,60 % -89,79 % -43,96 % -95,74 % -94,32 %
Fingerprint Cards AB -0,48 % -7,13 % -7,13 % -71,38 % -48,37 % -97,13 % -93,55 %
iRobot Corp. -0,33 % -9,45 % -14,06 % -80,52 % -78,84 % -92,31 % -93,50 %
Watchstone Group plc 15,70 % 15,70 % 84,70 % -63,64 % 87,17 % -88,43 % -93,03 %
Global Compliance Applications 12,50 % 125,00 % 0,00 % -55,00 % -60,87 % -97,03 % -91,35 %
Rubicon Technology 0,77 % -5,76 % 3,97 % -47,18 % 16,96 % -91,91 % -90,31 %
Forgame Holdings Ltd 0,55 % 11,52 % -16,36 % -20,69 % 8,88 % -53,06 % -88,78 %
Weibo Corp. ADR 2,08 % -11,11 % -17,71 % -54,43 % -26,90 % -82,78 % -88,39 %
Comtech Telecommunications Corp. 3,39 % -7,58 % -35,11 % -75,84 % -67,89 % -88,27 % -88,37 %