Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J ▲ YTD 3J 5J
Sky Light Holdings Ltd - 0,00 % 0,00 % -96,67 % 0,00 % -99,48 % -99,62 %
Suncorp Technologies Ltd. -6,25 % -11,76 % -51,61 % -62,50 % 50,00 % -62,50 % -96,59 %
Trigiant Group Ltd -2,08 % 2,92 % -3,42 % -56,21 % 6,82 % -45,35 % -44,92 %
Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited - 0,00 % 0,00 % -52,00 % 50,00 % -75,00 % -76,92 %
Elecom Co Ltd 0,55 % 0,00 % -48,88 % -48,00 % -56,25 % -3,65 % 10,22 %
Mobi Development Co.vtg 3,06 % 1,00 % -1,94 % -47,94 % -3,81 % -50,97 % -51,44 %
Imageware Sys Inc. 10,26 % -5,15 % -19,88 % -46,25 % 15,18 % -94,80 % -94,71 %
Yangtze Opt.fib.and Cab.h -0,96 % -0,96 % -9,65 % -44,62 % -1,90 % -74,63 % -4,36 %
Nanjing Panda Electronics -1,03 % -3,02 % -10,23 % -39,21 % -27,85 % -1,78 % -34,69 %
China Best Group Holding Ltd -1,49 % -4,35 % 0,00 % -37,14 % -4,62 % -52,86 % -78,00 %
Hl Technology Group - 0,00 % 42,86 % -35,48 % 0,00 % -66,67 % -96,05 %
Patriot One Technologies Inc -6,53 % -4,46 % -7,41 % -32,97 % 13,51 % - -
Echostar Corp. A 2,54 % 2,02 % -10,62 % -32,67 % 15,43 % -53,80 % -44,02 %
Westminster Group plc -7,14 % -48,82 % 1,56 % -32,01 % 6,91 % - -
ZTE Corp. -0,60 % -1,25 % -0,60 % -26,63 % 0,38 % -14,48 % 57,09 %
Paragon ID 0,40 % 3,31 % 2,88 % -26,04 % -6,37 % -38,64 % -31,65 %
Utstarcom Holdings 4,92 % 4,92 % 16,36 % -26,01 % 19,63 % -66,05 % -22,14 %
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 7,34 % -0,57 % 3,57 % -25,32 % 28,89 % -46,30 % -
Kapsch Trafficcom AG 0,79 % -0,91 % 2,07 % -20,93 % 17,84 % - -
Eurotech SpA -4,39 % -5,82 % 1,77 % -19,50 % -2,81 % 219,83 % 292,41 %
Pixelworks Inc. -2,90 % -6,94 % -2,90 % -18,29 % 18,58 % -8,53 % 30,35 %
Japan Display Inc -6,32 % -2,73 % -2,73 % -11,88 % 3,49 % -70,33 % -78,40 %
Barco N.V. 0,10 % -1,09 % -5,57 % -11,42 % 10,24 % - -
CCT Fortis Holdings Ltd 8,82 % 2,78 % 0,00 % -9,76 % 32,14 % -80,11 % -82,87 %
Inseego Corp. -0,91 % -5,51 % -8,51 % -8,76 % -38,56 % - -