Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M ▼ 1J YTD 3J 5J
AMC Entertainment Holdings Inc. -1,53 % 23,38 % 337,90 % 902,80 % 2567,02 % - -
Baumot Group AG 10,94 % 32,24 % 285,22 % -91,95 % -87,29 % -97,07 % -97,47 %
Snowbird AG - 25,00 % 150,00 % 400,00 % 233,33 % -66,67 % -99,72 %
Miko International Holdings Ltd. 1,06 % -6,21 % 145,30 % 187,00 % -18,00 % -73,91 % -81,48 %
Culturecom Holdings 5,88 % 12,50 % 136,07 % 620,00 % 620,00 % 75,61 % -37,39 %
Adler Modemärkte AG 14,04 % -4,18 % 132,47 % -52,63 % -44,74 % -73,42 % -82,60 %
SendR SE - 5,07 % 102,51 % 66,28 % 56,25 % -2,68 % -
i-CABLE Communications Ltd - 0,00 % 100,00 % 42,86 % 42,86 % -23,08 % -84,85 %
ShiFang Holding Regs -5,33 % 5,97 % 97,22 % 255,00 % 255,00 % -77,81 % -95,38 %
Xtep International Holdings Ltd. 0,73 % 53,33 % 94,37 % 375,86 % 250,25 % 135,90 % 195,50 %
KK Culture Holdings Limited -3,60 % -5,31 % 89,38 % 282,14 % 970,00 % -30,97 % -45,13 %
Tile Shop Holdings 0,72 % 9,38 % 88,17 % 586,27 % 88,17 % 2,19 % -55,92 %
Vapiano -1,23 % -6,34 % 86,81 % 0,59 % 26,87 % -98,37 % -
E.Bon Holdings Ltd. 1,39 % 14,06 % 82,50 % 73,81 % 55,32 % -32,41 % -56,02 %
Isign Media Solutions Inc 9,60 % -9,27 % 77,92 % 191,49 % 191,49 % 120,97 % -16,46 %
Parkson Retail Group -28,57 % 30,95 % 71,88 % -42,11 % 57,14 % -75,00 % -60,14 %
Pepper Food Service Co Ltd -0,53 % 1,64 % 70,64 % -20,85 % 75,47 % - -
J.Jill Inc -7,56 % -10,67 % 68,25 % 425,62 % 384,76 % -55,59 % -
Playmates Toys Group Ltd 50,00 % 52,94 % 65,96 % 254,55 % 73,33 % -1,27 % -51,85 %
China Glass Holdings -5,99 % -2,48 % 61,86 % 336,11 % 100,00 % 149,21 % 130,88 %
Emperor Watch&jewellery - 15,15 % 58,33 % 137,50 % 192,31 % -64,15 % 111,11 %
Multipolar -11,27 % 3,28 % 57,50 % 6200,00 % 6200,00 % 950,00 % 125,00 %
Future Bright Holdings Ltd 13,64 % 13,64 % 56,25 % 31,58 % 108,33 % -89,32 % -83,33 %
Bec World Pcl -fgn-Ba 1 1,25 % 1,89 % 55,77 % 89,47 % 82,02 % 74,19 % -42,65 %
BYD Co. Ltd 3,92 % 10,51 % 55,07 % 280,54 % 24,29 % 348,13 % 399,60 %