Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops

Wertpapier Veränderung (%) 1W ▲ 1M 1J YTD 3J 5J
8x8 Incorporated -1,74 % -21,36 % -27,37 % 45,11 % -27,45 % 7,75 % -
Ayro Inc. 10,06 % -16,32 % -29,65 % -91,46 % -39,54 % -99,69 % -99,75 %
SoftBank Group 2,86 % -15,93 % -18,36 % 60,16 % 0,05 % 94,77 % 171,78 %
Globalstar Inc. -3,89 % -13,37 % -6,42 % - - - -
Hua Yin International Holdings Ltd. 0,25 % -13,33 % 4,68 % 706,00 % -15,16 % -75,28 % -41,59 %
Allot Communicat. -7,69 % -12,58 % -11,41 % 23,36 % 55,29 % 212,80 % 234,77 %
Softbank Corp ADR -6,86 % -12,37 % -14,66 % 66,33 % 0,00 % 297,68 % 454,75 %
Starhub Ltd -2,65 % -11,70 % -9,04 % -16,57 % -6,21 % -44,49 % -65,98 %
Orange Belgium SA -3,22 % -8,06 % -9,73 % 30,14 % -9,52 % - -
HKT Trust Ltd. -3,54 % -7,38 % -4,24 % -19,50 % 6,89 % 1,80 % -10,67 %
Chorus Ltd. -2,15 % -7,14 % -3,70 % -9,45 % -20,18 % 55,56 % 50,60 %
Japan Communications Inc. -1,86 % -7,06 % -18,13 % 13,67 % 20,61 % 81,19 % -11,98 %
Fintech Select Ltd. -25,57 % -6,90 % -12,20 % 318,06 % 346,90 % - -
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd. -6,41 % -6,41 % -5,19 % -5,19 % 25,86 % -50,68 % -52,29 %
Norwood Systems Ltd 6,67 % -5,88 % -20,00 % -30,43 % -57,89 % -96,00 % -99,68 %
Singapore Telecommunications Ltd. -2,09 % -5,49 % -1,56 % -15,85 % 3,68 % -33,29 % -40,19 %
Superloop Ltd -1,60 % -5,38 % -3,91 % 11,82 % -6,11 % -55,11 % -
Alibaba Health Information Technology Ltd -3,46 % -5,14 % -2,86 % -4,78 % -6,90 % 364,59 % 305,09 %
SBA Communications Corp. -0,81 % -4,77 % -0,21 % -11,70 % 4,48 % 73,47 % 164,76 %
PCCW Ltd. -5,27 % -4,67 % 1,02 % -10,23 % -2,79 % -10,90 % -17,57 %
Cogent Communications Hldg. Inc. -1,60 % -4,65 % 6,96 % -12,14 % 25,51 % 48,19 % 78,36 %
BT Group plc 1,62 % -4,64 % 7,87 % 58,12 % 21,15 % -26,56 % -66,85 %
Iridium Communications -2,67 % -4,58 % -13,61 % 52,88 % -5,81 % 193,47 % 311,27 %
Spacetalk Ltd. - -4,49 % -6,59 % 102,38 % 47,83 % 1,19 % 60,98 %
Rostelekom ADR -2,26 % -4,41 % -6,47 % 7,62 % 5,01 % 24,28 % -13,45 %