Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops

Wertpapier Veränderung (%) 1W ▲ 1M 1J YTD 3J 5J
Allied Motion Technologies Inc -0,71 % -37,22 % -36,65 % 0,72 % -30,69 % - -
Norwegian Air Shuttle ASA 17,74 % -36,87 % -41,38 % -90,64 % -56,49 % -99,88 % -99,90 %
First Ship Lease Trust 1,55 % -35,84 % -21,60 % -12,50 % -21,60 % -8,84 % -54,94 %
Aveng Ltd. - -33,33 % -75,00 % 100,00 % 100,00 % -97,56 % -99,56 %
Yellow Corporation 0,74 % -19,01 % -22,83 % 323,02 % 53,52 % -29,92 % -18,33 %
Fluence Corp Ltd - -18,52 % -24,14 % -31,68 % -8,33 % -65,52 % -60,43 %
Exela Technologies -5,40 % -17,82 % -27,08 % - - - -
Marathon Digital Holdings -1,10 % -15,77 % -33,97 % 4052,42 % 149,95 % - -
Atento S.A. -13,99 % -15,74 % -6,74 % 297,84 % 56,60 % -43,55 % -51,30 %
Kimball International Inc. -5,45 % -14,75 % -11,86 % - - - -
Ata Inc. ADR -7,14 % -14,49 % -34,08 % - - - -
Tee International Ltd - -14,29 % -47,06 % 157,14 % 80,00 % -91,74 % -92,11 %
Nordex SE 2,86 % -13,61 % -19,92 % 179,28 % -6,05 % 129,75 % -14,28 %
Navios Maritime Acquisition 0,83 % -13,48 % -24,22 % -44,55 % -5,43 % -73,07 % -88,81 %
Quad Graphics Inc. A -9,52 % -13,07 % -15,82 % -5,67 % -13,07 % -82,37 % -79,47 %
The Exone Company 3,16 % -12,89 % -30,22 % 127,74 % 130,86 % 188,18 % 85,66 %
Voltabox 4,58 % -12,89 % -20,11 % -23,75 % -8,46 % - -
Sharps Compliance 2,40 % -12,33 % 18,52 % 120,69 % 76,55 % 310,26 % 245,57 %
CBAK Energy Technology Inc 0,59 % -11,92 % -21,66 % - -21,66 % - -
Astec Industries Inc. 0,91 % -11,90 % -13,95 % 50,82 % 18,59 % 18,36 % 33,14 %
Friwo AG -6,52 % -11,81 % 23,30 % 197,08 % 28,93 % -29,05 % 55,83 %
Intevac Inc. -1,67 % -11,78 % -21,98 % -0,84 % -17,91 % - -
Leoch International Technology Ltd. 1,71 % -11,00 % -19,09 % 95,60 % 122,50 % -23,93 % -2,20 %
Chip Eng Seng Corp.sd-,05 0,81 % -10,71 % -13,19 % -16,67 % 5,04 % -54,95 % -34,90 %
Pt Garuda Indonesia Rp500 - -10,71 % -7,41 % 108,33 % -28,57 % 25,00 % -45,65 %